Sri Pampakshetra Swarnahampi Bhaktinagara Samsthanam
Pampakshetra - Karnataka

 


2014 Events

A.P Srishailam
Karnataka Bellary
Chellakeri
Chitradurga
Harihara
Haveri
Dharwad
Belgau
Bagalkote
Gadag
Pampakshetra
Maharaastra Kolhapour
Dharwad
Gadag
Pampakshetra


Dharma Prachara Yatra
Sri Jyotirlinga Bramarambha Mallikarjuna Swami 
Free - Divya Kalyanotsava-2014
 in 16 Holy Placess of 2 States ( Karnataka, Maharastra) 


Invitation
Assosiation with 

Srishaila Devasthanam Srishailam,  Govt of A.P

     

2014 www.dharmapracharayatra.org,  dharmapracharayatra@gmail.com